Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen berging met een overkapping Borgmanstraat 8 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- het bouwen van een berging met een overkapping op het perceel Borgmanstraat 8, 9977 SH  te Kloosterburen. (22-8-2017)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:31 augustus 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Borgmanstraat 8 9977SH Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Borgmanstraat 8 9977SH Kloosterburen Nederland
Terug naar boven