Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen berging Mattenesserlaan 14 Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:
- het bouwen van een berging aan de Mattenesserlaan 14, 9967 PJ te Eenrum. (21-8-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:24 augustus 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Mattenesserlaan 14 9967PJ Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Mattenesserlaan 14 9967PJ Eenrum Nederland
Terug naar boven