Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen bedrijfsruimte, Haarlanden perceel 2a en 2b te Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- bouwen van een bedrijfsruimte, Haarlanden perceel 2a en 2b, 9971 BM te Ulrum (9-9-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:15 september 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Haarlanden 2a 9971BM Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Haarlanden 2a 9971BM Ulrum Nederland
Terug naar boven