Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen bedrijfshal aan de Schouwerzijlsterweg 1 Mensingeweer

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:
- het bouwen van een bedrijfshal aan de Schouwerzijlsterweg 1, 9961 TA te Mensingeweer. (18-8-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:24 augustus 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Schouwerzijlsterweg 1 9961TA Mensingeweer
   
   
Kaart met een markering op Schouwerzijlsterweg 1 9961TA Mensingeweer Nederland
Terug naar boven