Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen bedrijfshal aan de Haarlanden, kavel 3 te Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- bouwen van een bedrijfshal aan de Haarlanden, kavel 3, 9971 te Ulrum (18-5-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:24 mei 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Haarlanden 9971 Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Haarlanden 9971 Ulrum Nederland
Terug naar boven