Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor bouwen aanbouw, Buitenlust 34 Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:
- het bouwen van een aanbouw, Buitenlust 34, 9971 BT te Ulrum (14-6-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:22 juni 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Buitenlust 34 9971BT Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Buitenlust 34 9971BT Ulrum Nederland
Terug naar boven