Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor aanpassen wegtracé en het aanleggen van nieuw wegtracé N361 Ranum-Mensingeweer

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- aanpassen van een wegtracé en het aanleggen van een nieuw wegtracé N361 Ranum-Mensingeweer (17-11-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:19 november 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9961
   
   
Kaart met een markering op  9961 Nederland
Terug naar boven