Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor aanpassen kozijnen in gevel en dakvlak Strengstraat 3 Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:
- het aanpassen van kozijnen in gevel en dakvlak, Strengstraat 3, 9965 PL te Leens (23-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:1 juni 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Strengstraat 3 9965PL Leens
   
   
Kaart met een markering op Strengstraat 3 9965PL Leens Nederland
Terug naar boven