Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor aanleggen van een drijvende steiger nabij Noordergat 1 Lauwersoog

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- aanleggen van een drijvende steiger nabij Noordergat 1, 9976 VR te Lauwersoog (29-7-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:6 augustus 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Noordergat 1 9976VR Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op Noordergat 1 9976VR Lauwersoog Nederland
Terug naar boven