Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor aanleggen van dam met duiker Menneweersterweg 1 te Vierhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- het aanleggen van een dam met duiker op het perceel Menneweersterweg 1, 9975 VV te Vierhuizen. (28-8-2017)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:31 augustus 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Menneweersterweg 1 9975VV Vierhuizen
   
   
Kaart met een markering op Menneweersterweg 1 9975VV Vierhuizen Nederland
Terug naar boven