Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor aanleggen natuurvriendelijke oever aan kade langs Broekstermaar te Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- aanleggen van een natuurvriendelijke oever aan de kade langs het Broekstermaar te Eenrum. (7-9-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:14 september 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9967 Eenrum
   
   
Kaart met een markering op  9967 Eenrum Nederland
Terug naar boven