Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor aanleggen dam zonder duiker, Electraweg te Zuurdijk

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het :
- aanleggen van een dam zonder duiker, kad. perceel gemeente Leens, sectie G, nummer 1366, Electraweg, 9966 te Zuurdijk (15-12-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:17 december 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Electraweg 9966 Zuurdijk
   
   
Kaart met een markering op Electraweg 9966 Zuurdijk Nederland
Terug naar boven