Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor aanleggen dam met duiker nabij Broeksterkleiweg 3 te Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:

- het aanleggen van een dam met een duiker op het perceel nabij Broeksterkleiweg 3, 9968 TG te Pieterburen (5-4-2018)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:12 april 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Broeksterkleiweg 3 9968TG Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op Broeksterkleiweg 3 9968TG Pieterburen Nederland
Terug naar boven