Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor aanleg oevers Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs de Hoornsevaart ten noorden van Verhildersum en langs de Hoornsevaart en het Hunsingokanaal ten zuidoosten van Leens (3-7-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:10 juli 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9965 Leens
   
   
Kaart met een markering op  9965 Leens Nederland
Terug naar boven