Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor aanbouwen woning en verbouwen garage, Wierde 12 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:
- aanbouwen van een woning en het verbouwen van een garage op het perceel Wierde 12, 9965 TB te Leens. (21-8-2018)

 

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:30 augustus 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Wierde 12 9965TB Leens
   
   
Kaart met een markering op Wierde 12 9965TB Leens Nederland
Terug naar boven