Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor nieuwbouw van een bewaarplaats Bokum 3 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.
een omgevingsvergunning voor de:
- nieuwbouw van een bewaarplaats, Bokum 3, 9977 TC te Kloosterburen (16-3-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:19 maart 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Bokum 3 9977TC Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Bokum 3 9977TC Kloosterburen Nederland
Terug naar boven