Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor 2 schotbalkoverkappingen Robbegatsluis, Kustweg te Lauwersoog

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- plaatsen van 2 schotbalkoverkappingen op provinciaal terrein Robbegatsluis, Kustweg, 9976 VP te Lauwersoog (14-9-2016).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:22 september 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9976VP Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op  9976VP Lauwersoog Nederland
Terug naar boven