Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor - vergroten van de woning, Witherenweg 16 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- vergroten van de woning, Witherenweg 16, 9977 SB te Kloosterburen (1-6-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:4 juni 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Witherenweg 16 9977SB Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Witherenweg 16 9977SB Kloosterburen Nederland
Terug naar boven