Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier vervangen dakkapel H. Koningstraat 1 en 3 Wehe-den Hoorn

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:
- vervangen van de dakkapel, H. Koningstraat 1 en 3, 9964 AE te Wehe-den Hoorn (3-1-2017)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:5 januari 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • H. Koningstraat 1 9964AE Wehe-den Hoorn
   

  Object aangeduid door:

   
  • H. Koningstraat 3 9964AE Wehe-den Hoorn
   
   
Kaart met een markering op H. Koningstraat 1 9964AE Wehe-den Hoorn Nederland en op H. Koningstraat 3 9964AE Wehe-den Hoorn Nederland
Terug naar boven