Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier verbouwen pand J.J. Willingestraat 8 te Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning voor het verbouwen van het pand, J.J. Willingestraat 8, 9967 PB te Eenrum (1-4-2016);

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:7 april 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • J.J. Willingestraat 8 9967PB Eenrum
   
   
Kaart met een markering op J.J. Willingestraat 8 9967PB Eenrum Nederland
Terug naar boven