Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier uitbreiden woning 't Stort 24 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning op het perceel 't Stort 24, 9965 TM te Leens. (13-7-2018)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:19 juli 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 't Stort 24 9965TM Leens
   
   
Kaart met een markering op 't Stort 24 9965TM Leens Nederland
Terug naar boven