Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier uitbreiden woning Burgemeester IJ. Wiersumstraat 21 te Warfhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning, Burgemeester IJ. Wiersumstraat 21, 9963 PJ te Warfhuizen (8-9-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:10 september 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Burgemeester IJ. Wiersumstraat 21 9963PJ Warfhuizen
   
   
Kaart met een markering op Burgemeester IJ. Wiersumstraat 21 9963PJ Warfhuizen Nederland
Terug naar boven