Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier tijdelijke mast Zoutkamperweg 4 te Niekerk

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke mast op het perceel Zoutkamperweg 4, 9972 TC te Niekerk. (11-7-2018)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:19 juli 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Zoutkamperweg 4 9972TC Niekerk
   
   
Kaart met een markering op Zoutkamperweg 4 9972TC Niekerk Nederland
Terug naar boven