Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier schuur Vaart Oostzijde 15 Warfhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:
- het vervangen van een schuur op het perceel Vaart Oostzijde 15, 9963 PM te Warfhuizen (22-3-2018)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:29 maart 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Vaart Oostzijde 15 9963PM Warfhuizen
   
   
Kaart met een markering op Vaart Oostzijde 15 9963PM Warfhuizen Nederland
Terug naar boven