Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier Reitdiepskade 6 te Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het verbouwen van de woning op het perceel Reitdiepskade 6, 9974 PJ te Zoutkamp (19-4-2013).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:25 april 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 6 9974PJ
   
   
Kaart met een markering op 6 9974PJ Nederland
Terug naar boven