Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier Reitdiepskade 20b te Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning voor het: wijzigen van de gevels en het intern veranderen van het pand, Reitdiepskade 20b, 9974 PJ te Zoutkamp (20-5-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:26 mei 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Reitdiepskade 20b 9977PJ Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op Reitdiepskade 20b 9977PJ Zoutkamp Nederland
Terug naar boven