Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier Proosdij 7 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe berging op het perceel Proosdij 7, 9965 RG te Leens. (31-8-2017)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:7 september 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Proosdij 7 9965RG Leens
   
   
Kaart met een markering op Proosdij 7 9965RG Leens Nederland
Terug naar boven