Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier Prof. Poststraat 1 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning voor het realiseren van zelfstandige wooneenheden in het bestaande pand, Prof. Poststraat 1, 9977 RN te Kloosterburen (14-11-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:17 november 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Prof. Poststraat 1 9977RN Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Prof. Poststraat 1 9977RN Kloosterburen Nederland
Terug naar boven