Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier perceel Jodengang 4 te Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning op het perceel Jodengang 4, 9967 SJ te Eenrum. (30-8-2017)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:7 september 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Jodengang 4 9967SJ Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Jodengang 4 9967SJ Eenrum Nederland
Terug naar boven