Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier onderdeel bouwen voor vergroten van een schuur en de nieuwbouw van een schuur Hoofdstraat 43 te Vierhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- vergroten van een schuur en de nieuwbouw van een schuur, Hoofdstraat 43, 9975 VR te Vierhuizen (3-3-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:6 maart 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 43 9975VR Vierhuizen
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 43 9975VR Vierhuizen Nederland
Terug naar boven