Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier Mernaweg 39 te Wehe-den Hoorn

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning voor het vergroten van de dakkapel, Mernaweg 39, 9964 AP te Wehe-den Hoorn (10-11-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:17 november 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Mernaweg 39 9964AP Wehe-den Hoorn
   
   
Kaart met een markering op Mernaweg 39 9964AP Wehe-den Hoorn Nederland
Terug naar boven