Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier Menneweersterweg 1 te Vierhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning voor het renoveren / verlengen van een schuur, Menneweersterweg 1, 9975 VV te Vierhuizen (9-11-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:17 november 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Menneweersterweg 1 9975VV Vierhuizen
   
   
Kaart met een markering op Menneweersterweg 1 9975VV Vierhuizen Nederland
Terug naar boven