Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier loods Rietemastraat 20 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning voor het bouwen van een werktuig- en opslagloods aan de Rietemastraat 20, 9965 RT te Leens (4-5-2017)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:11 mei 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Rietemastraat 20 9965RT Leens
   
   
Kaart met een markering op Rietemastraat 20 9965RT Leens Nederland
Terug naar boven