Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier kappen vier bomen op Warfhuisterweg 10A, te Wehe-den Hoorn

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van vier bomen op het perceel Warfhuisterweg 10A, 9964 AX te Wehe-den Hoorn (16-8-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:22 augustus 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 10a 9964AX Wehe-den Hoorn
   
   
Kaart met een markering op 10a 9964AX Wehe-den Hoorn Nederland
Terug naar boven