Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier kappen eik Pastoor J. Martensstraat Wehe-den Hoorn

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van een eik op het perceel Pastoor J. Martensstraat naast nr. 16, 9964 AW te Wehe-den Hoorn (6-7-2012).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:12 juli 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Pastoor J. Martensstraat 16 9964AW Wehe-den Hoorn
   
   
Kaart met een markering op Pastoor J. Martensstraat 16 9964AW Wehe-den Hoorn Nederland
Terug naar boven