Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier kappen boom Groene Wierde naast nr. 2 Kruisweg

 

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van een boom op het perceel Groene Wierde naast nr. 2, 9977 PC te Kruisweg (10-5-2012).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:16 mei 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Groene Wierde 2 9977PC Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Groene Wierde 2 9977PC Kloosterburen Nederland
Terug naar boven