Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier kappen bomen Trekweg 7 Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van 8 bomen op het perceel Trekweg 7, 9971 CT te Ulrum (10-5-2012).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:16 mei 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Trekweg 1 9971CT Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Trekweg 1 9971CT Ulrum Nederland
Terug naar boven