Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier kappen bomen R. Ritzemastraat Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van 2 bomen op de percelen R. Ritzemastraat voor nrs. 5 en 7 en voor nr. 9a, 9965 TD te Leens (10-5-2012).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:16 mei 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • R. Ritzemastraat 7 9965TD Leens
   
   
Kaart met een markering op R. Ritzemastraat 7 9965TD Leens Nederland
Terug naar boven