Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier Hoofdstraat 42 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning voor het realiseren van een afhaalpunt webshop, Hoofdstraat 42, 9977 RE te Kloosterburen (25-8-2014).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:28 augustus 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 42 9977RE Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 42 9977RE Kloosterburen Nederland
Terug naar boven