Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening, Leensterweg 3 te Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:
- handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening, Leensterweg 3, 9971 EA te Ulrum (4-12-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:7 december 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Leensterweg 3 9971EA Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Leensterweg 3 9971EA Ulrum Nederland
Terug naar boven