Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier Groot Maarslag 2 Mensingeweer

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:
- het vernieuwen van de gas en elektra infrastructuur op het perceel Groot Maarslag 2, 9961 TB te Mensingeweer (26-3-2018)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:29 maart 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Groot Maarslag 2 9961TB Mensingeweer
   
   
Kaart met een markering op Groot Maarslag 2 9961TB Mensingeweer Nederland
Terug naar boven