Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier GPS-unit nabij Schaapweg 12 te Westernieland

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een GPS unit met fundatie en hekwerk ten behoeve van het nauwkeurig meten van bodemdaling op het perceelnummer 352, kadastrale sectie F, nabij Schaapweg 12, 9969 PMĀ  te Westernieland. (12-7-2018)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:19 juli 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Schaapweg 12 9969PM Westernieland
   
   
Kaart met een markering op Schaapweg 12 9969PM Westernieland Nederland
Terug naar boven