Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier gevelreclame De Nije Nering 2 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel reclame plaatsen voor het plaatsen van gevelreclame op het perceel De Nije Nering 2, 9965 NA te Leens (17-4-2013).

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:25 april 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • De Nije Nering 2 9965NA Leens
   
   
Kaart met een markering op De Nije Nering 2 9965NA Leens Nederland
Terug naar boven