Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier De Rug 1 te Lauwersoog

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een activiteitencentrum, De Rug 1, 9976 VT te Lauwersoog (14-11-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:17 november 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • De Rug 1 9976VT Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op De Rug 1 9976VT Lauwersoog Nederland
Terug naar boven