Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier bouw woning Westpolder 21 Vierhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:
- het bouwen van een woning op het perceel Westpolder 21, 9975 WJ te Vierhuizen (26-3-2018)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:29 maart 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Westpolder 21 9975WJ Vierhuizen
   
   
Kaart met een markering op Westpolder 21 9975WJ Vierhuizen Nederland
Terug naar boven