Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier bouw woning Kerkstraat 11 te Niekerk

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Kerkstraat 11, 9972 PC te Niekerk (4-5-2107)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:11 mei 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Kerkstraat 11 9972PC Niekerk
   
   
Kaart met een markering op Kerkstraat 11 9972PC Niekerk Nederland
Terug naar boven