Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier bouw nieuwe bewaarplaats Nijenklooster 4 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe bewaarplaats, Nijenklooster 4, 9977 TA te Kloosterburen (5-4-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:7 april 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Nijenklooster 4 9977TA Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Nijenklooster 4 9977TA Kloosterburen Nederland
Terug naar boven