Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier bouw loods Leensterweg 54 te Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het bouwen van een loods op het perceel Leensterweg 54, 9971 EC te Ulrum (10-06-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:13 juni 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Leensterweg 9971EC Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Leensterweg 9971EC Ulrum Nederland
Terug naar boven