Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning plaatsen woonunit Broeksterweg 4 Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes.

een omgevingsvergunning onderdeel handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het:
- plaatsen van een woonunit op het perceel Broeksterweg 24, 9968 TJ te Pieterburen (7-8-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:16 augustus 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 24 9968TJ
   
   
Kaart met een markering op 24 9968TJ Nederland
Terug naar boven