Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning plaatsen van een berging Churchillweg 32 Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:

- plaatsen van een berging op het perceel Churchillweg 32, 9974 PC te Zoutkamp (7-9-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:13 september 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 32 9974PC
   
   
Kaart met een markering op 32 9974PC Nederland
Terug naar boven